Wdrożenie pakietu Microsoft Campus Agreement w Politechnice Wrocławskiej

Wdrożenie pakietu Microsoft Campus Agreement w Politechnice Wrocławskiej

Jedna z najlepszych i największych uczelni technicznych w Polsce wdrożyła pakiet oprogramowania i usług Microsoft dla edukacji, który już po chwili od uruchomienia zwiększa produktywność biznesową i przyczynia się do ograniczenia kosztów organizacji. Wdrożenie objęło 3200 pracowników Politechniki Wrocławskiej i jest ważnym etapem na jej drodze do tytułu najnowocześniejszej uczelni w Polsce.

Dyskusja dotycząca niedopasowania poziomu i warunków polskiej edukacji do rynku pracy trwa od lat. Często mówi się o braku ich kompatybilności oraz złym przygotowaniu młodych ludzi do realiów, w jakich muszą się odnaleźć zaraz po skończeniu szkoły czy uczelni wyższej. Wynika to po części z niedopasowania programu uczenia, ale w dużej mierze również z nieadekwatnych do dzisiejszych czasów metod przekazywania wiedzy uczniom czy studentom. Tymczasem nowoczesne metody nauczania nie muszą nieść za sobą ogromnych nakładów finansowych. Istnieją narzędzia, jak również kompletne pakiety rozwiązań informatycznych, dedykowane potrzebom tego typu instytucji, które pozwalają podnieść innowacyjność, a jednocześnie – w dłuższej perspektywie – zaoszczędzić. Dlatego firma Microsoft posiada w swojej ofercie dedykowany specjalnie dla uczelni program Campus Agreement, który zapewnia uczelniom wyższym informatyzację na najwyższym poziomie i najnowocześniejsze rozwiązania komunikacyjne dla pracowników, nie obciążając instytucji dużymi kosztami. W grudniu 2010 taką umowę z Microsoft podpisała Politechnika Wrocławska.

Najlepsi idą z duchem czasu

Politechnika Wrocławska jest jedną z największych uczelni technicznych w Polsce. Jej siła tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie nauczania oraz w absolwentach, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i za granicą. Jako uczelnia techniczna, politechnika znakomicie zdawała sobie sprawę, że aby wykształcić przyszłych wynalazców technologicznych i szefów firm komputerowych, musi zainwestować w nowoczesne metody ich nauczania. Absolwenci kierunków technicznych należą do najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Działają w sektorach gospodarki, które rozwijają się najszybciej i są najbardziej innowacyjne. Ich wiedza i umiejętności bywają kluczowe dla rozwoju całego społeczeństwa.

Informatyzacja, czyli co?

Politechnika Wrocławska posiada 12 wydziałów, na których pracuje ponad 3 tysiące osób i kształci się ponad 33 tysiące studentów. Zapewnienie odpowiedniej komunikacji między wszystkimi to ogromne wyzwanie, które nie byłoby możliwe bez odpowiedniego wsparcia technologicznego. Jednak wiele dostępnych na rynku rozwiązań pozwalających sprostać temu zadaniu wymagało od politechniki poniesienia zbyt dużych kosztów, na które państwowa uczelnia nie mogła sobie pozwolić.

Microsoft Campus Agreement jest pakietem programów i usług dla sektora edukacji, stworzonym dla instytucji, które ze względów finansowych nie chcą inwestować w infrastrukturę informatyczną, lecz wolą z niej korzystać ponosząc koszty na zasadzie abonamentu. Umowa jest rozliczanym w cyklu rocznym, subskrypcyjnym programem licencjonowania, utworzonym z myślą o uczelniach wyższych, dążących do uproszczenia, ujednolicenia i standaryzacji oprogramowania, z którego korzystają. Proste i elastyczne zasady pozwalają na licencjonowanie oprogramowania dla określonej liczby użytkowników, a nie komputerów, co upraszcza zakup i dystrybucję oprogramowania, a także przynosi wymierne korzyści finansowe. W programie może uczestniczyć cała instytucja lub wybrane wydziały. Campus Agreement wspiera proces standaryzacji oprogramowania wewnątrz całej uczelni, optymalizując ład licencyjny w ramach produktów firmy Microsoft. że standaryzacja wykorzystywanego oprogramowania pozwala na obniżenie całkowitego kosztu posiadania oprogramowania przy jednoczesnym podniesieniu produktywności i usprawnieniu dostępu do najnowszych technologii.

Ważny element umowy to zapewnienie oprogramowania. Oznacza on, że przez okres trwania umowy z Microsoft uczelnia posiada prawo do używania najnowszych wersji oprogramowania oraz wsparcia technicznego, usług, szkoleń i narzędzi informatycznych ułatwiających wdrażanie i migrowanie oprogramowania oraz zarządzanie nim.

A jak to działa w praktyce?

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Microsoft Office, Windows, Windows Server, Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Visio Premium 2010 i Microsoft SQL Server 2008, każdy z pracowników Politechniki Wrocławskiej może otrzymać bezpośredni dostęp do zadań, informacji i kontaktów z dowolnego miejsca i o każdym czasie. Aby z niego skorzystać wystarczy dostęp do internetu.

Rozwiązania usprawniają komunikację między pracownikami uczelni oraz między pracownikami i studentami. Pomagają wykładowcom w organizacji czasu oraz pogodzeniu napiętego terminarza spotkań, konferencji, zajęć, dyżurów oraz innych uczelnianych obowiązków z wymogiem podróżowania i koniecznością informowania współpracowników i studentów o tym, gdzie i kiedy są osiągalni.

Dążenie uczelni do sprawnej komunikacji i informatyzacji wynika ze zrozumienia potrzeb współczesnego świata, w którym najważniejszy jest szybki przepływ informacji i dostęp do wiedzy w każdym momencie i z każdego miejsca. Stąd stale rozwijana przez uczelnię współpraca z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i przemysłem, zarówno z sektorem publicznym, jak i prywatnym, w celu odkrywania jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań IT.

Kto może skorzystać?

Program Microsoft Campus Agreement przeznaczony jest dla uczelni wyższych. Umożliwia korzystanie z wybranego oprogramowania oraz wszystkich nowych wersji tego oprogramowania udostępnionych w okresie obowiązywania umowy (od roku do 3 lat).

Aby zakwalifikować się do programu, trzeba spełnić wymóg progu wejściowego, wynoszący 300 użytkowników, pracowników naukowych i administracyjnych. Umowa pozwala także na zakup licencji dla studentów na wybrane produkty do wykorzystania na ich własnych komputerach lub na komputerach instytucji, udostępnianych studentom na czas nauki.

Więcej informacji o ofercie znajduje się na stronie:
http://www.microsoft.com/poland/edukacja/campus_agreement.aspx.

Zobacz wideo dotyczącego wdrożenia w Politechnice Wrocławskiej: http://www.microsoft.com/poland/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=710000001067

Źródło: Microsoft

Tags for Wdrożenie pakietu Microsoft Campus Agreement w Politechnice Wrocławskiej

%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowe logo firmy Microsoft
Nowy Microsoft Imagine Cup na nową dekadę

Nowe kategorie konkursowe i blisko milion złotych w puli nagród nowej odsłony największego konkursu technologicznego dla studentów z całego świata...

Zamknij