Sprawne zarządzanie IT w Kredyt Banku – Wdrożenie System Center Configuration Manager (SCCM)

Sprawne zarządzanie IT w Kredyt Banku – Wdrożenie System Center Configuration Manager (SCCM)

Kredyt Bank w ciągu zaledwie trzech miesięcy dokonał standaryzacji w zakresie narzędzi do zarządzania 5,5 tys. stacji roboczych w całej organizacji. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Microsoft – System Center Configuration Manager, zrealizowanego przez Microsoft Services, udało się usprawnić pracę działu IT, a także zapewnić większą przejrzystość w zarządzaniu zasobami IT w firmie.

Cel: Standaryzacja stacji roboczych i usprawnienie procesu zarządzania

W swojej rozproszonej strukturze organizacyjnej, Kredyt Bank borykał się problemami, wynikającymi z braku narzędzia do centralnego zarządzania. Jednym z nich był brak pełnej wiedzy dotyczącej liczby posiadanych w danych lokalizacjach stacji roboczych oraz przenośnych komputerów. Ważną kwestią był też brak narzędzia do sprawnej dystrybucji oprogramowania, w tym również aktualizacji bezpieczeństwa. Inwentaryzacja oprogramowania odbywała się za pomocą skryptów startowych, co powodowało duże obciążenie systemu podczas startu i w rezultacie dość długi czas uruchomienia komputera. Wreszcie, z uwagi na brak centralnej kontroli nad stacjami roboczymi, w przypadku wystąpienia problemów po stronie użytkownika, dział IT nie posiadał precyzyjnych informacji dotyczących konfiguracji sprzętu posiadanego przez pracownika, ani jakie aplikacje ma zainstalowane na komputerze. W efekcie, zrealizowanie zapotrzebowania użytkownika lub rozwiązanie zaistniałego problemu wymagało dużo czasu. Brak scentralizowanej kontroli oznaczał automatycznie brak dokładnej wiedzy o stanie licencji oprogramowania.

Potrzeba była precyzyjnie zdefiniowana. Zapotrzebowanie na rozwiązanie, które pomogłoby w inwentaryzacji i standaryzacji posiadanych stacji roboczych zostało określone jako priorytetowe.

W rezultacie analizy możliwych rozwiązań Kredyt Bank zdecydował o wdrożeniu System Center Configuration Manager.

Sprawna centralizacja

W rezultacie wdrożenia osiągnięty został cel w postaci centralizacji zarządzania zasobami informatycznymi w Kredyt Banku, z jednym serwerem centralnym i punktem dostępowym do zarządzania środowiskiem. Zasoby w 370 oddziałach terenowych zdalnych geograficznie zostały podłączone do punktu zarządzania w Centrali. Dodatkowo wydzielono punkty dystrybucji oprogramowania, z których jeden jest dedykowany dla zasobów w Centrali, drugi zaś dla pozostałych zasobów zdalnych geograficznie

Zrealizowane zostały dwa dodatkowe cele podrzędne. Pierwszy z nich polegał na przygotowaniu do docelowej standaryzacji stacji roboczych, co nie było możliwe bez pełnej inwentaryzacji i rzetelnych informacji o środowisku. W rezultacie wdrożenia dział IT zyskał kompleksowy zasób informacji i możliwość ich regularnej aktualizacji. Umożliwia to nie tylko większą kontrolę nad zasobami, ale też przejrzystość i jej optymalizację. Drugim było usprawnienie dystrybucji oprogramowania do wybranych systemów docelowych za pomocą procesu zdalnego.

Rozwiązanie umożliwiło inwentaryzację sprzętu, zarówno dysków, urządzeń i programów oraz dostęp do informacji, kto, w jakim zakresie korzysta z danej stacji. Na każdym komputerze zainstalowano agenta SCCM, który cyklicznie wykonuje inwentaryzację stacji roboczych. Niezależnie od tego czy komputer jest w sieci czy poza siecią korporacyjną, dane są aktualizowane w cyklach określonych harmonogramem i spływają do punktu. Dzięki temu administrator wie, na których komputerach należy przeprowadzić określone działania i może zlecić je w sposób zdalny. Aktualizacje oprogramowania, w tym również te dotyczące bezpieczeństwa, mogą być w rezultacie realizowane zdalnie, nie angażując dodatkowo pracowników.

Wdrożenie Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) zostało przeprowadzone przez zespół projektowy składający się z doświadczonych konsultantów Microsoft Services oraz pracowników Kredyt Banku odpowiedzialnych za rozwój w obszarze Stacji Roboczych. Zespół projektowy współpracował z różnymi zespołami po stronie Kredyt Banku w trakcie wdrożenia, a ścisła współpraca zaowocowała znacznym skróceniem czasu trwania wdrożenia w stosunku do zakładanego pierwotnie.

Sprawnie i bezpiecznie

Dzięki wdrożeniu System Center Kredyt Bank posiada dziś szczegółową wiedzę dotyczącą posiadanych komputerów stacjonarnych i laptopów. Instytucja może dzięki temu porównać stan swoich zasobów IT z faktycznymi potrzebami organizacji oraz zoptymalizować liczbę, zarówno komputerów, jak i aplikacji i licencji, co w perspektywie ma też istotny wpływ na optymalizację kosztów. Dział IT dysponuje również informacjami, który pracownik korzysta z danego komputera, jakie są parametry sprzętu, kontroluje bezpieczeństwo danych oraz może szybciej rozwiązać problemy użytkowników. Dodatkowo, dzięki zmniejszeniu zaangażowania osób z IT do bieżącego utrzymania środowiska, pracownicy ci mogą być bardziej zaangażowani w projekty o strategicznym znaczeniu dla całej organizacji.

Tags for Sprawne zarządzanie IT w Kredyt Banku – Wdrożenie System Center Configuration Manager (SCCM)

%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
asus_logo
Nowe urządzenie firmy Asus

Asus Padfone - Jest to zestaw składający się z trzech części: -Smartfona -Tableta -Klawiatury

Zamknij